Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

toomuch
2958 5f9f 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatygrysek tygrysek
toomuch
7283 c7a2 390
właśnie tak
Reposted fromsubiektywne subiektywne viatygrysek tygrysek
toomuch
Mamusiu, dlaczego bociek odleciał, przecież kochał żabkę?". "Bo jak bociek całował żabkę, to robił jej dziury w buzi. Po prostu nie pasowali do siebie. Próba zbliżenia ich raniła. I nie byli temu winni.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapiepszoty piepszoty
toomuch
6761 1d77
toomuch
8335 5fdb 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapiepszoty piepszoty
toomuch
3931 2f4d 390
Reposted frompiepszoty piepszoty
toomuch
1309 44a6 390
Reposted fromwetryagain wetryagain viapiepszoty piepszoty
toomuch
Reposted frompanimruk panimruk viapiepszoty piepszoty
toomuch
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viapiepszoty piepszoty
toomuch
9396 2800 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapiepszoty piepszoty

December 28 2014

toomuch
Jezioro

Głęboka otchłań
Zionie żywą pustką
i ciszą
Zmartwieniem przodka
Trochę jakby moim
A cienie mkną gdzieś dalej
Cudowne w swojej prostocie
Pogrążone w płynącej tęsknocie

I przyszedł wątły podmuch
Zapukał delikatnie
I zniszczył marzenie
Ulotne
— by me
toomuch
2992 d17a
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viadolinasmokow dolinasmokow
toomuch

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viadolinasmokow dolinasmokow
toomuch
3137 1f8c 390
Reposted fromkjuik kjuik viadolinasmokow dolinasmokow
toomuch
7135 7d75 390
Reposted fromcasanovared casanovared viadolinasmokow dolinasmokow
toomuch
Każdy z nas ma te dni, chce tylko palić i pić
Drapać rany do krwi, bezwiednie krzyczeć i wyć
— Okno z widokiem na Polskę
Reposted fromickyv ickyv viadolinasmokow dolinasmokow

March 22 2014

toomuch

March 18 2014

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaczekoczeko czekoczeko
toomuch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaczekoczeko czekoczeko
toomuch
Reposted fromdisorderly disorderly viaczekoczeko czekoczeko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl